Έπαθλα αξίας 3000 ευρώ στο ACROPOLIS KICKBOXING CHAMPIONSHIP για τη πρωταθλήτρια ομάδα (1η- 2η- 3η), για τη πολυνίκη ( 1η- 2η- 3η) και για τη πολυπληθέστερη ομάδα (1η-2η- 3η)