Ο ρόλος των ζωνών στις πολεμικές τέχνες είναι πολύ σημαντικός,ιδιαίτερα στους νέους αθλητές. Πέρα από την επιβράβευση για τον κόπο και την αφοσίωση του εκάστοτε αθλητή στην προπόνηση. Οι ζώνες λειτουργούν άμεσα ως κομμάτι σεβασμού και πειθαρχίας από την μικρότερη στη μεγαλύτερη ζώνη. Ο μαθητής παίρνει γερές βάσεις , μαθαίνει από μικρός να ακούει και να σέβεται αυτά που έχουν να του πούν, όχι μόνο οι δάσκαλοι του αλλά και συναθλητές του, οι οποίοι κατέχουν μεγαλύτερη ζώνη από αυτόν. Παράλληλα λειτουργούν και ως κίνητρο στο να γίνεται ο μαθητής καλύτερος μέσα από την προπόνηση και την συνεχή επανάληψη  ορισμένων τεχνικών, καθώς επίσης ο ίδιος ο αθλητής θέτει από μόνος τους καινούργιους στόχους κάθε νέα χρόνια!

Συμπέρασμα λοιπόν είναι ,πως πολεμικές τέχνες και ζώνες πάνε μαζί ώστε ο κάθε μαθητής να μπορεί να χτίσει έναν χαρακτήρα με πειθαρχία,σεβασμό αλλά και στόχους στη ζωή του.