Στην αλλαγή ημερομηνίας του Glorius IV λόγω των κακών καιρικών συνθηκών προχώρησε το Pagratis Club.

Έτσι, μεταφέρθηκαν την Κυριακή 3 Μαρτίου.

Οι ώρες διεξαγωγής των αγώνων στις 3 Μαρτίου είναι :
09:00 – 11:00 (ζύγιση)
11:00-18:00 (αγώνες)
Οδός : Λοξής Φάλλαγος 71Α Θήβα
Τηλέφωνο : 6934046494