Την παράσταση έκλεψαν  οι αθλητές μας που εξετάστηκαν για την μαύρη ζώνη. Πρόκειται για έξι αθλητές  εκ των οποίων κάποιοι θα αποτελέσουν στο μέλλον, νέο αίμα, για την ομάδα των εκπαιδευτών “Fighters Athanasopoulos