Με τεράστια ικανοποίηση και επιτυχία πραγματοποιηθήκε η αναβάθμιση των ζωνών την προηγούμενη εβδομάδα σε ένα από τα παραρτήματα των Fighters Athanasopoulos, συγκεκριμένα στο Νέο Κόσμο. Μικροί και μεγάλοι αθλητές προσπάθησαν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους και τα κατάφεραν με επιτυχία.