Γεμάτο ήταν το Σαββατοκύριακο για τους Fighters Athanasopoulos αφού πραγματοποιήθηκαν οι προγραμματισμένες αναβαθμίσεις ζωνών στο Βόλο και στην Αθήνα. Στην εξεταστική του Ιουνίου υπήρξαν και μαθητές που εξετάστηκαν με απόλυτη επιτυχία για την μαύρη ζώνη.