Το παιχνίδι του με τον Μίοτσιτς έχει τελειώσει. Ο Κόρμιερ πανηγυρίζει αλλά στο μυαλό του έχει ήδη τον επόμενο του αγώνα. Και το κάνει… Προσκαλεί τον αντίπαλο που θέλει στο ρινγκ.

Αυτός είναι ο Λέσναρ ο οποίος ανταποκρίνεται στο κάλεσμα. Ανεβαίνει στο ρινγκ και ακολουθεί… χαμός.