Όταν αυξάνεται η θερμοκρασία του σώματος , λόγο της άσκησης , ο κύριος μηχανισμός ψύξης και ρύθμισης είναι η εφίδρωση. Ωστόσο , η εφίδρωση οδηγεί σε απώλεια μεγάλων ποσοτήτων νερού και ηλεκτρολυτών , όπως το νάτριο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αφυδάτωση και τη μείωση της αθλητικής απόδοσης! Η αφυδάτωση είναι υπεύθυνη για την πρόκληση κόπωσης , πονοκεφάλων , μυϊκών κραμπών και σε ακραίες περιπτώσεις θερμοπληξίας .

Η ενυδάτωση πριν , κατά την διάρκεια και μετά την άσκηση είναι  απαραίτητη για την μεγιστοποίηση της απόδωσης.  Σύμφωνα με νέες μελέτες η αφυδάτωση οδηγεί στη πρόωρη διακοπή  της δραστηριότητας !!