Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η εξεταστική των ζωνών στις σχολές των FIGHTERS Athanasopoulos σε Νέο Κόσμο και Παγκράτι.

Η διαδικασία αναβάθμισης των ζωνών πραγματοποιήθηκε κάτω από συνθήκες καθολικής τήρησης των μέτρων και με ροή, ώστε παρόλο τις δύσκολες συνθήκες το κλίμα ήταν ευχάριστο και δεν υπήρχαν καθυστερήσεις.