Επανεκκίνηση για το Champions Night με πολλά δυνατά μαρσαρίσματα! Μια διοργάνωση οπου κατά καιρούς χέει φιλοξενήσει τα μεγαλύτερα ονόματα του Ελληνικού kickboxing και όχι μόνο.