Ο Jamie Foxx υποδύεται στον Mike Tyson στη νέα ονομαυμη τηλεόραση.

Ολυς διαάλεγμα πολύ προπόνηση για κάθε χρήση για την εικόνα του σώματος που απαιτούνται.

Ο φορός Mike Tyson αν και βραχύσωμος κάθε φορά σε διαλυτική κατάσταση, μυϊκά και καρδιοαναπνευστικά.

Εμφανίσεις ως του ηθοποιού: