Με το ΜΜΑ να είναι ένα άθλημα το οποίο περιλαμβάνει όλες τις πολεμικές τέχνες, μας δίνεται η ευκαιρία να απολαύσουμε την ομορφιά της κάθε τέχνης με εκπληκτικά knock out.

Στο παρακάτω video μπορείτε να δείτε την επίδραση του Tae Kwon Do, όταν εφαρμόζεται στο κλουβί.