Για άλλη μία αξιολόγηση ζωνών ετοιμάζεται η ομάδα των Fighters Athanasopoulos, η οποία θα πργαματοποιηθεί τη Κυριακή το πρωί. Οι συμμετέχοντες ετοιμάζονται πυρετωδώς να αποδείξουν την τεχνική τους κατάρτιση και να ανέβουν επίπεδο και ζώνη.