Δύο πολύ δυνατά παιχνίδια ακόμα στη κάρτα του 49ου Champions Night στις 20 Ιανουαρίου