Παρακολουθήστε τη μεγάλη προσπάθεια του Σταύρου Εξακουστίδη στο K-1 απέναντι στον Takeru.