Συμπληρώθηκε η τετράδα για το ” THE BATTLE ” για την διεκδίκηση της ζώνης light heavyweight της WKN.

Ο τέταρτος υποψήφιος είναι ο Diakam Emmanuel από τη σχολή  Savage Camp. Φεζουλάι, Μήσιας, Τζώτζος και Diakam θα αναμετρηθούν στις 29 Απριλίου στο Κλειστό Γήπεδο Taekwondo.