Στις 21 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί το νεοσύστατο promotion με την ονομασία Hall of Champions.
Η βραδιά θα αποτελείται κυρίως από αγώνες kick boxing.

Σύντομα πληροφορίες για τον τόπο διεξαγωγής και την κάρτα αγώνων.