Ένα από τα πιο εντυπωσιακά Champions Night παρακολούθησαμε στις 19 Νοεμβρίου στην Arena των Fighters Athanasopoulos.

Η συνδιοργάνωση με το Μad Dog Tournament ήταν επιτυχημένη με αποτέλεσμα να παρακολουθήσουμε αγώνες πολύ υψηλού επιπέδου αλλά και νέων αθλητών στα πρώτα τους βήματα σε αγώνες επίλεκτων.