Με εξαιρετική οργάνωση, συνέπεια στην ώρα έναρξης και λήξης με άψογη διαιτητική υποστήριξη και με το αθλητικό και φιλικό κλίμα που πάντα επικρατεί. Πάνω από 500 άτομα φιλοξένησε η Arena σε ένα πολύ όμορφο κλίμα , γιορτή για το άθλημα.