Στις πρώτες θέσεις στη σημερινή βιομηχανία του fitness βρίσκεται το άθλημα του CrossFit. Ολοένα και περισσότεροι αθλητές ασχολούνται καθημερινά με το CrossFit, είτε σε ερασιτεχνικό, είτε σε επαγγελματικό επίπεδο. Τι είναι αυτό όμως που καθιστά την συγκεκριμένη μορφή προπόνησης τόσο περιζήτητη στις μέρες μας;

Στην ουσία πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα βελτίωσης της φυσικής κατάστασης, που περιλαμβάνει λειτουργικές ασκήσεις, ασκήσεις ενόργανης, στίβου, άρσης βαρών, οι οποίες τοποθετούνται στην σειρά και εκτελούνται με σχετικά υψηλή ένταση χωρίς παύσεις και σε μικρές ομάδες.