Η επίσκεψη και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης, που αναφέρονται παρακάτω, οι οποίοι ισχύουν αμέσως από την πρώτη σας επίσκεψη σε αυτόν. Επισημαίνεται ότι οι όροι χρήσης μπορούν να επικαιροποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Επιπροσθέτως, όταν χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή συμμετέχετε σε διαγωνισμούς ενδέχεται να υπόκεισθε σε περαιτέρω οδηγίες και κανόνες, οι οποίοι θα εφαρμόζονται σε αυτές τις υπηρεσίες ή τους διαγωνισμούς, και οι οποίοι θα ανακοινώνονται από εμάς κατά καιρούς. Αν δεν επιθυμείτε να δεσμευτείτε από αυτούς τους όρους, μπορείτε να μην κάνετε χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Τα ονόματα, οι εικόνες και οι διακριτικοί τίτλοι του Οργανισμού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, τα ονόματα, οι εικόνες και οι διακριτικοί τίτλοι τρίτων μερών, καθώς και τα προϊόντα, οι υπηρεσίες, το λογισμικό, καθώς και κάθε υλικό ή περιεχόμενο, που παρέχεται ως μέρος του δικτυακού τόπου αυτού είναι ιδιοκτησία του δικαιούχου της ιστοσελίδας ή του ανάλογου τρίτου μέρους και προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, περί σημάτων, περί ευρεσιτεχνιών, περί αθέμιτου ανταγωνισμού, κλπ.

Καμία αναφορά δεν θα είναι διατυπωμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να υπονοείται ή άλλως να εννοείται ότι παρέχεται άδεια ή δικαίωμα σε οιοδήποτε σήμα, διακριτικό τίτλο, ευρεσιτεχνία, προϊόν, υπηρεσία, λογισμικό καθώς και κάθε υλικό ή περιεχόμενο, που παρέχεται ως μέρος του δικτυακού τόπου αυτού.

Κάθε δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε αυτόν τον δικτυακό τόπο (συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, διάταξης εικόνας, αίσθησης) καθώς και κάθε υλικό ή περιεχόμενο (ενδεικτικά : αρθρογραφία, ειδήσεις, διαφημίσεις, χορηγίες, φωτογραφίες, λογότυπα, videos, animations, εικόνων γενικώς κλπ.) , που παρέχεται ως μέρος του δικτυακού τόπου θα παραμείνει διαρκώς στην ιδιοκτησία του δικαιούχου του δικτυακού τόπου αυτού.

Κατά την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο, αποδέχεστε ότι το πράττετε μόνο για προσωπική σας και όχι για εμπορική χρήση. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή (ακόμη και με τη μορφή δημιουργίας συνδέσμων (links) ή άλλων τρόπων παραπομπής στον δικτυακό τόπο), αντιγραφή, πώληση, μίσθωση, χωρίς δικαίωμα παραχώρηση, αναδημοσίευση, διανομή, μετάδοση, έκδοση, εκτέλεση, αποθήκευση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), κατέβασμα (download), διαμόρφωση, τροποποίηση, των σελίδων ή/και του περιεχομένου (ενδεικτικά : αρθρογραφία, ειδήσεις, διαφημίσεις, χορηγίες, φωτογραφίες, λογότυπα, videos, animations, εικόνων γενικώς κλπ.) με οιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδειά μας. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η εκτύπωση και η αντιγραφή μόνο των αρθρογραφιών και των ειδήσεων, που περιέχονται στο δικτυακό τόπο υπό την ρητή προϋπόθεση ότι δεν θα αλλοιωθούν, τροποποιηθούν ή μεταβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο και μόνο εφόσον προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική χρήση του επισκέπτη/ χρήστη.

Χρήση Συνδέσμων Παραπομπής σε Δικτυακούς Τόπους Τρίτων

Ο παρόν δικτυακός τόπος παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links) ή με άλλους τρόπους παραπομπής σε αυτούς. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών (links) και άλλων τρόπων παραπομπής σε δικτυακούς τόπους τρίτων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από εμάς και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους (ενδεικτικά : διαφημίσεις, προωθητικές ενέργειες, διαγωνισμούς, υπηρεσίες, προϊόντα, κλπ.) ούτε για τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων ή την ακρίβεια των υλικών/πληροφοριών, που υπάρχουν σε αυτούς.

Εάν ο επισκέπτης/ χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου αποφασίσει να χρησιμοποιήσει διαμέσου των συνδέσμων αυτών (links) ή των άλλων τρόπων παραπομπής κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη. Ρητά συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι ο διαχειριστής (και οι συντελεστές) του www.topranknews.gr δεν ευθύνεται άμεσα ή έμμεσα για οποιαδήποτε ζημία (υλική ή ηθική, θετική ή αποθετική) τυχόν σας προκληθεί από ή σε σχέση με τη χρήση του περιεχομένου των ως άνω δικτυακών τόπων.

Διαγωνισμοί /Ψηφοφορίες

Για τη διεξαγωγή συγκεκριμένου διαγωνισμού ενδέχεται να σας ειδοποιούμε για τυχόν ιδιαίτερους κανόνες και/ή οδηγίες, που εφαρμόζονται σε αυτόν τον διαγωνισμό. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των παρόντων όρων χρήσης και των ιδιαίτερων κανόνων ή οδηγιών σχετικά με τη διεξαγωγή συγκεκριμένου διαγωνισμού, οι ειδικοί κανόνες ή οδηγίες θα επικρατούν.

Για τη συμμετοχή του επισκέπτη/χρήστη σε ψηφοφορία, που διενεργείται από το παρόν δικτυακό τόπο δεν ζητούνται προσωπικά στοιχεία. Η ψήφος του επισκέπτη/χρήστη καταγράφεται αποκλειστικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τη θέση της κοινής γνώμης πάνω σε ορισμένο ζήτημα. Οι ψηφοφορίες και τα αποτελέσματά τους αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία δικαιούχου του δικτυακού τόπου.

Χρήση του Δικτυακού Τόπου Από Ανηλίκους

Ενδιαφερόμαστε για την ασφάλεια και υγεία όλων των χρηστών μας, ειδικά των ανήλικων. Σας υπενθυμίζουμε ότι η ο παρόν ιστιότοπος έχει σχεδιαστεί με τρόπο τέτοιο ώστε να απευθύνεται σε ευρύ κοινό. Ως έχοντες την νομική υποχρέωση, υπενθυμίζουμε σε εσάς ότι είναι δική σας ευθύνη να επιβλέπετε τα παιδιά και να αποφασίζετε αν συγκεκριμένες περιοχές του δικτυακού τόπου είναι κατάλληλες για το παιδί σας. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο, ο διαχειριστής (και οι συντελεστές) του www.topranknews.gr δεν φέρει καμία ευθύνη.

Τροποποίηση Των Όρων Χρήσης

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε τους όρους χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου από καιρό σε καιρό και η επίσκεψη στον δικτυακό τόπο κατόπιν μιας τέτοιας αλλαγής, θα τεκμαίρεται ως αποδοχή κάθε τέτοιας αλλαγής. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχεται αυτό το αρχείο τακτικά για να διαπιστώσετε αν οι όροι χρήσης έχουν μεταβληθεί. Αν δεν συμφωνείτε με κάποια από τις αλλαγές στους όρους χρήσης, μπορείτε να μην κάνετε χρήση της παρόν ιστιότοπου. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να τροποποιούμε ή να διακόπτουμε προσωρινά ή μόνιμα την υπηρεσία ακόμη και χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας. Αποδέχεστε ότι ο διαχειριστής (και οι συντελεστές) του www.topranknews.gr δεν ευθύνεται απέναντί σας για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή της υπηρεσίας.

Δήλωση Αποποίησης

Ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου (και οι συντελεστές του) δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτού, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με γνώση των παρόντων όρων. Τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Σύμφωνα με το νόμο, ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου (και οι συντελεστές του) αρνείται όλες τις εγγυήσεις, ρητές ή μη σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού  για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου (και οι συντελεστές του) δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται, καθώς επίσης ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Επίσης, δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου (και οι συντελεστές του).

Αποκλεισμός Ευθύνης Για Τυχόν Πληροφορίες – Συμβουλές

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη αυτού και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.

Ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου (και οι συντελεστές του) αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια, την ορθότητα, την ακρίβεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του. Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού τόπου, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.

Πολιτική Απορρήτου

Σας γνωστοποιούμε ότι δεν πραγματοποιείται λήψη και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επισκεπτών / χρηστών. Ενδέχεται όμως από καιρό σε καιρό να παρέχουμε προς τους χρήστες των υπηρεσιών μας διάφορες φόρμες, στις οποίες αυτοί θα παρέχουν μη ευαίσθητα προσωπικά τους στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά θα διαφυλάσσονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και θα προστατεύονται έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η πρόσβαση τρίτων στα στοιχεία αυτά, εκτός εάν ο επισκέπτης / χρήστης συγκατατεθεί διαφορετικά εγγράφως συμπληρώνοντας θετικά το αντίστοιχο στοιχείο στην φόρμα υποβολής προσωπικών δεδομένων, διατηρώντας ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή των στοιχείων του.

Υποβολή Παραπόνων

Αν θέλετε να υποβάλετε κάποιο παράπονο σχετικά με τον παρόντα δικτυακό τόπο δώστε μας αναλυτικά σχετικά στοιχεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση [email protected]

Σχολιασμός Επισκεπτών

Αν θέλετε να υποβάλετε κάποιο σχόλιο σχετικά με κάποιο από τα περιεχομένα του παρόντος ιστότοπου, δηλώστε το πραγματικό σας όνομα και την email διεύθυνσή σας και καταγράψτε την άποψη σας. Οι διαχειριστές έχουν το δικαίωμα να διαγράψουν το σχόλιο σας σε περιπτώσεις που δεν είναι σχετικό με το περιεχόμενο, είναι ρατσιστικό, προσβλητικό ή υβριστικό προς τρίτους.