Η Αθλητική Φυσικοθεραπεία ασχολείται με την πρόληψη και αποκατάσταση των προβλημάτων που απορρέουν από τέτοιες δραστηριότητες. Η αθλητική φυσικοθεραπεία είναι ο εξειδικευμένος τομέας της φυσικοθεραπείας που αντιμετωπίζει τραυματισμούς και προβλήματα των αθλητών. Οι αθλητικές κακώσεις διαφέρουν από τους τραυματισμούς της καθημερινής ζωής. Οι αθλητές στοχεύουν σε υψηλές επιδόσεις, οι οποίες καταπονούν το σώμα τους και επιβαρύνουν τους μύες, τα οστά και τις αρθρώσεις τους. Οι αθλητικοί φυσικοθεραπευτές βοηθούν τους αθλητές να αναρρώσουν από αθλητικές κακώσεις και παρέχουν την αναγκαία εκπαίδευση για την πρόληψη μελλοντικών προβλημάτων. Κάθε αθλητικός φυσικοθεραπευτής έχει την κατάλληλη γνώση για να αντιμετωπίσει οξείες και χρόνιες κακώσεις καθώς και τραυματισμούς από καταπονήσεις.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η φυσικοθεραπεία πρέπει να ξεκινάει άμεσα με σκοπό την αποκατάσταση των τραυματισμένων ιστών και την πρόληψη του επανατραυματισμού.

Συμπεριλαμβάνει:

  • Μάλαξη μαλακών μορίων : Ο φυσικοθεραπευτής επεμβαίνει στον μυ που έχει τραυματιστεί χαλαρώνοντας τις μυϊκές ίνες και επαναιματώνοντας το σημείο, ώστε να προκληθεί μια φυσιολογική διαδικασία επούλωσης του τραύματος από τον οργανισμό.
  • Αποιδηματική μάλαξη : Η μάλαξη λεμφικής παροχέτευσης χρησιμοποιείται για την μείωση του οιδήματος τοπικά, παροχετεύοντας τα υγρά της φλεγμονής προς υγιείς ιστούς.
  • Τεχνικές μυϊκής χαλάρωσης : Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται οι διατάσεις, η λειτουργική μάλαξη και η τεχνική «κράτα- χαλάρωσε», με άμεσα αποτελέσματα στη μείωση του μυϊκού σπασμού και του πόνου.
  • TENS : Η χρήση ρευμάτων TENS τοπικά και μέχρι το σημείο που είναι ανεκτό από τον ασθενή, χρησιμεύει στην ανακούφιση από τον πόνο.
  • Υπέρηχος – laser  : Τα φυσικά αυτά μέσα μειώνουν την φλεγμονή και αποτελούν συμπλήρωμα της θεραπείας.
  • Ξηρά βελόνα : Η χρήση ξηράς βελόνας έχει πολύ καλά αποτελέσματα στον μυοπεριτοναϊκό πόνο και εφαρμόζεται απευθείας στους μυϊκούς σπασμούς/trigger points.
  • Kinesio taping : Εφαρμόζεται για χαλάρωση της περιτονίας και αποιδηματικά,  με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με το σκοπό που θέλουμε να επιτευχθεί.
  • Ενδυνάμωση : Προοδευτικά δίνεται βάση στην ενδυνάμωση του μυός που έχει τραυματιστεί καθώς και στους παρακείμενους μύες για ανάκτηση της χαμένης τους δύναμης αλλά και για αποφυγή επανατραυματισμού τους.
  • Παγοθεραπεία : Σημαντική μετά το τέλος της θεραπείας είναι η χρήση πάγου. Ένας φυσικός τρόπος κατά της εξέλιξης της φλεγμονής.