Δείτε το βίντεο :

https://www.facebook.com/cypresshill/videos/10156183834910809/?__xt__=33.%7B%22logging_data%22%3A%7B%22page_id%22%3A1442299179335398%2C%22event_type%22%3A%22clicked_all_page_posts%22%2C%22impression_info%22%3A%22eyJmIjp7InBhZ2VfaWQiOiIxNDQyMjk5MTc5MzM1Mzk4IiwiaXRlbV9jb3VudCI6IjAifX0%22%2C%22surface%22%3A%22www_pages_home%22%2C%22interacted_story_type%22%3A%22565413710334575%22%2C%22session_id%22%3A%22a414606f069cb48a809d68a982afcc06%22%7D%7D