Δύο φορές έχουν τεθεί αντιμέτωποι οι Buakaw και Yi Long. Δείτε τους αγώνες τους. .

Ο πρώτος αγώνας

Ο δεύτερος αγώνας