Σήμερα , 5 Δεκεμβρίου στις 18:00 θα παρακολουθήσουμε στο video που ακολουθεί το press conference με Canelo Alvarez και Callum Smith..!!