Σαββατοκύριακο γεμάτο εμπειρίες ήτανε για το Iron team καθώς έδωσε το παρόν το Σάββατο στο Champions Night 61 με το Θέμη Παππα και την Κυριακή με τον Ποτουρίδη Κωνσταντίνο στο the Gun combat 2.

O προγραμματισμός του συλλόγου συνεχίζεται με συνεχείς εμπειρίες ώστε να έχουν πολλές παραστάσεις μέχρι να ενηλικιωθουν και να είναι έτοιμοι για μεγάλους αγώνες.