Η αγωνία για τους ιδιοκτήτες των γυμναστηρίων και σχολών παρατείνεται καθώς το άνοιγμα τους υπολογίζεται να γίνει προς τον Μάιο.

Τα γυμναστήρια μαζί με τα μπαρ θα ανοίξουν τελευταία σύμφωνα με το σχέδιο της κυβέρνησης, που αλλάζει πλάνα ανά τακτά χρονικά διαστήματα, χωρίς να έχει καταλήξει.

Ακόμα και όταν γίνει το άνοιγμα των γυμναστηρίων, αυτό θα είναι υπό συγκεκριμένους όρους, με περιορισμένο αριθμό ατόμων ανά τετραγωνικό.  Οι αθλούμενοι θα βρίσκονται στο γυμναστήριο κατόπιν ραντεβού και θα τηρούν αυστηρούς κανόνες υγιεινής.

Οι ιδιοκτήτες των γυμναστηρίων όπως είναι λογικό αντιδρούν, καθώς το άνοιγμα τους προς το καλοκαίρι που θεωρούνται «νεκροί μήνες», θα είναι δώρο άδωρον.